Building a greener future
Bouwonderneming | woningbouw - Fraimco - Bouwonderneming - aannemer - bouwpromotor - loftprojecten - bouwprojecten - totaalprojecten

Projecten

Fraimco is een projectontwikkelaar voor kleinschalige projecten die het totale ontwikkelingstraject in eigen beheer, in samenspraak met een partner of voor u doorloopt.

Fraimco heeft in deze materie enige ervaring opgebouwd in de woningbouw, commercieel vastgoed, herontwikkeling van bestaand onroerend goed en projectmanagement.

De projecten, vaak in samenspraak met de klant of met onze partner, krijgen een eigen identiteit mee, passend bij de unieke omgeving van het project. Het realiseren van een blijvend prettige woon-, werk- of leefomgeving staan hierbij voorop. Bij het ontwikkelen wordt niet alleen rekening gehouden met het nu, maar wordt ook gekeken naar de toekomst voor de gebruiker, het vastgoed en haar omgeving. Rekening hiermee houden is voor elke ontwikkeling een uitdaging. 

Fraimco als ontwikkelaar hecht veel waarde aan de transparante en praktische samenwerking met de partners. Bewaking van de kwaliteit, kosten en een goede communicatie staan hierbij centraal.

Door onze eigen  bouwactiviteiten zijn we in staat om praktisch tussen te komen of uit te voeren wanneer dit gevraagd wordt of wanneer dit nodig blijkt te zijn.